Khuyến Mại

- Với những đơn hàng giá trị trên 1 triệu sẽ được giảm 5% ( trừ một số sản phẩm )

- Với những đơn hàng giá trị trên 3 triệu sẽ được giảm 10% ( trừ một số sản phẩm )

- Với những đơn ship trên 500K sẽ được freeship ( không áp dụng với đơn hàng đã được giảm giá )